Bronsåldersinspirerad lekplats har öppnat

ALBINSRO ”Barn möter historien på ny lekplats”

DSC_0019”Nu är det fritt fram för lek på nya lekplatsen på Albinsro. Temat har inspirerats av platsens historia. Under hösten har Halmstad kommun byggt en ny lekplats på naturområdet söder om bostäderna på Albinsro. Det nybyggda området i västra Halmstad bär på gammal historia.”

”– Eftersom det har påträffats många arkeologiska fynd i området så har vi låtit bronsåldern sätta sin prägel på lekplatsen. Lekutrustningen är inspirerad av naturen och runt om på lekplatsen finns många hällristningar att upptäcka, säger Anna Melin, landskapsarkitekt på teknik- och fritidsförvaltningen. Som komplement till temat finns det också en informationsskylt, riktad till barnen, om livet på bronsåldern.”

”Marken kring lekutrustningen är delvis utformad av stötdämpande fallskyddsgummi för att göra leken mer tillgänglig. Det finns också hinderbana i naturmaterial, ett nyplanterat lekbuskage och ett flertal sittplatser. Lekplatsen kommer att vara belyst kvällstid. Lekplatsen är projekterad med hjälp av Sweco och byggd av Park och Lek i Väst.”

”Så här skriver Kulturmiljö Halland om området:”

DSC_0018”Inför byggnationen av det nya bostadsområdet Albinsro, har personal från Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk undersökning av en del av den fornlämning (RAÄ Söndrum 108) som fanns på platsen. Undersökningen genomfördes under 2011.”

”Undersökningen resulterade i ett stort antal boplatslämningar från brons- och järnålder men även lämningar från tidig medeltid. Resultaten har gett totalt 28 byggnadslämningar med kontinuitet från ca 2000 f.Kr. fram till 1100 e.Kr. Husen har byggts av stolpar, vilket vid undersökningen kunde ses som mörka fläckar i sanden som ligger under matjorden. De mörka fläckarna visar sig, när arkeologerna gräver och undersöker dem, som igenfyllda små gropar. Ibland kan även stolpens form anas som en mörkare och humösare fyllning i stolphålet. Under bronsåldern fanns det på platsen en gård bestående av ett långhus. Här bodde både gårdens människor och djur.”

”Det äldsta långhuset var nästan 60 meter långt och ersattes senare av ett ca 25 meter långt hus. Även detta hus kom att ersättas av ett liknande som dess föregångare. Vid tiden odlades skalkorn och vete, vilket hittades i form av brända fröer i husens igenfyllda stolphål. Från tiden hittades även keramik som använts i det dagliga livet, så som koppar och förvaringskärl. Under bronsåldern knackades bilder in i sten. Bilder som utgjorde en del av människornas mytologiska värld och som var viktiga i deras vardag. Bland annat hästen.”
(Källa: http://www.halmstad.se/4.12d932271429f66bdccf12.html#/pressreleases/barn-moeter-historien-paa-ny-lekplats-1266740?utm_campaign=Alert)

DSC_0016

Kommentarer är stängda.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: