Detaljplan för Söndrums centrum till granskning

Syfte: Att utveckla Söndrums centrum som mötesplats. Samla butiker och service. Fler torgytor på fotgängares villkor. Utbyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, med 55 lägenheter samt tillgängliga bostäder för äldre.

Halmstads kommuns pressmeddelande via MyNewsdesk:

Förslaget till ny detaljplan för Söndrums centrum syftar till att utveckla centrumdelen som mötesplats och bredda bostadsutbudet med flerbostadshus.

I Söndrums centrum ska ett nytt torg anläggas. Torget kommer att utgöra navet på platsen. Runt torget ska centrumfunktioner som till exempel butiker och service samlas när det skapas fler byggrätter för centrumändamål. Det blir också fler ytor på torget där människor kan mötas och biltrafiken sker på fotgängares villkor.

Detaljplanen innebär att Söndrum kompletteras med bostadsformer som det i dag råder brist på i området. Den möjliggör att det kan byggas fyra flerbostadshus med sammanlagt 55 lägenheter. De nya husen blir i fyra eller fem våningar. Boendeform blir hyresrätter samt tillgängliga bostäder för äldre.

Trafiksituationen för cyklister och fotgängare ska förbättras. En ny cykelväg kommer att byggas som sammanbinder områdena norr och söder om centrum, vilket underlättar för barn att ta sig till skolorna i området. En ny cykelväg längs Lars Montins väg ska knyta ihop centrum med befintligt cykelvägnät.

Dagvattenhanteringen i området kommer också att förbättras, bland annat med magasin som kan ta tillvara stora mängder regnvatten på kort tid.

Förslaget till detaljplan innebär en förtätning som till största del sker på parkmark. Parkmarken är dock lågt klassad både när det gäller naturvärden och som rekreation. Söndrum är också ett område som är välförsett med grönytor jämfört med andra delar av Halmstad.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslaget till detaljplan för Söndrums centrum ska göras tillgängligt för granskning. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll.

Under den tid planförslaget var ute på samråd kom det in synpunkter från nio remissinstanser och ett stort antal sakägare. Synpunkterna handlade i huvudsak om: riksintressen, bebyggelsens höjd i relation till omgivning, ökad trafik i området, kritik mot att grönområdet försvinner, minskat antal parkeringsplatser, ökad insyn och att området är bra som det är.

– Här möter vi en efterlängtad utveckling av området med mer service och fler bostäder. Att kunna flytta från villa till lägenhet utan att behöva byta bostadsområde är viktigt i både staden och orterna. Genom den nya detaljplanen tar vi dessutom tag i viktiga frågor som dagvatten och trafiksäkerhet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vi är nöjda med att vi får in lägenheter i ett bostadsområde som i övrigt är väldigt villadominerat. Det möjliggör att medborgare med andra önskemål eller ekonomiska förutsättningar får en möjlighet att bosätta sig i vackra Söndrum, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Källa: MyNewsdesk https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/detaljplan-foer-soendrums-centrum-till-granskning-3000825

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑