Vad är Söndrums Webbplats?

Söndrums Webbplats har som målsättning att förmedla lokal information som kan vara av intresse för boende i Söndrum. Här kan du hitta information om föreningslivet, samhällsservice eller andra verksamheter. Har du tips om något som kan intressera andra så är det mycket tacksamt om du meddelar webbmaster.
Här skickar du tips till webbplatsen.

Läs mer här om hur du kan använda Söndrums Webbplats.

Klicka på SENASTE NYTT! i menyn, för att läsa senaste inlägget.


”Administratör och grundare av den här webbplatsen heter Roger Fransson. Söndrums Webbplats är ett hobbyprojekt som drivs ideellt.”

SONDRUM.SE